Bibliografia

- BERNAUS i SANTACREU, RAMÓN; SÁNCHEZ i AGUSTÍ, FERRAN.El Municipi de Vilanova de Meià. Editat per l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Vilanova de Meià. Col·lecció Viles i Ciutats, núm. 28. 1999.DL: LL-315/99. ISBN: 84-89943-19-2. (*)

- BERNAUS i SANTACREU, RAMÓN; SÁNCHEZ i AGUSTÍ, FERRAN. El Municipi de Vilanova de Meià. Imatges d'un segle.. Editat per l'Ajuntament de Vilanova de Meià. 2001. DL: LL-1198-2001. ISBN: 84-606-3409-4.(*)

- CORTÉS i RIBELLES, MANUEL. El Montsec i muntanyes veïnes. Centre Excursionista de Lleida.1984. DL: LL-291-1984. ISBN: 84-398-2235-9.

- El Montsec. Guia excursionista i turística. Editorial Alpina. Geògraf Salvador Llobet, Edicions Cartogràfiques, SL. 1993. DL:B-35.893-92. ISBN: 84-8090-029-6.

(*) Aquests llibres es poden adquirir a l'Ajuntament de Vilanova de Meià.