Evolució de la població de Vilanova de Meià


Nota: Cada foc equival a una casa habitada i les dades amb (*) són aproximades, comptades a 4,5 per foc.

Font: Ramon Bernaus i Ferran Sánchez. Bibliografia.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya